reveal

ÖSYS İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI


1) YGS ve LYS' ye kimler başvuruda bulunabilir? 
 YGS ve LYS' ye, sınavın yapılacağı yılda, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli durumda olanlar, ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğrenimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları yukarıdakilerden birine uyanlar başvuruda bulunabilir.


2) Meslek lisesi öğrencisiyim. Ek puanla yerleşebileceğim bir programa yerleşirken okuldan gelecek puanım hangi katsayı ile çarpılacak? 
 Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adayların ek puanı (0,06 x AOBP) olarak hesaplanacak. Yani AOBPX (0,06+0,15) olacak.


3) Bir önceki yıl bir kontenjanlı bir lisans programına yerleştirildim. Yeni sınav sistemiyle bu yıl üniversite sınavlarına girdiğimde okuldan gelen puanımın ham puanıma etkisi nasıl olacak? 
 Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya ön kayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken AOBP çarpım katsayıları eskiden olduğu gibi yarıya düşürülecek. Buna göre 0,15 (meslek liseli öğrencilerin ek puanlı bölümleri için uygulanan 0,06) katsayısının yarısı alınacak.


4) Sınavda sadece YGS' den soru çözen adayların da MF, TM, TS puanları da hesaplanacak mı? 
 Hayır. Bu puanlardan her birinin hesaplanması için, LYS testlerinden kendi alanındaki testlerin herhangi birinden 0.5 veya üzeri net yapmak gerekmektedir.


5) YGS' deki puan türleri ile üniversitelerin hangi bölümlerine girilir? 
 Bu puan türleri aşağıdaki yükseköğretim programlarına girişte kullanılmaktadır;


Meslek Yüksekokullarının tüm programları (Tablo 3B ile 3A' nın sınavsız geçişten boş kalan kontenjanları)


Açık öğretim lisans ve ön lisans programları (İngilizce Öğretmenliği hariç)


Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun adayların yerleştirilmesinde ek puan uygulanan yükseköğretim lisans programları


6) İkinci öğretim nedir? Örgün öğretimden farkı var mıdır? 
 Bazı yükseköğretim kurumlarında örgün, ön lisans ve lisans programlarının bir kısmının eş değeri programlar örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda (akşam saatlerinde) yürütülmektedir. Bu öğretime ikinci öğretim denir. Bu programa katılan öğrenciler örgün öğretim harç ücretinden daha yüksek harç ücreti ödemektedirler. İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş yapılmamaktadır.


7) Okulda Fen Bilimleri alanından mezun olacağım. Hem Mühendislik hem de İşletme - İktisat tercihi yapmayı istiyorum. LYS'de hangi testleri yapmam gerekiyor? 
 MF alanından mezun olan adaylar için, İşletme, İktisat gibi bazı bölümler ortak alandır. Dolayısıyla bu bölümleri tercih ettiğinizde puan kaybı yaşamazsınız. Ancak İşletme, İktisat gibi bölümler TM - 1 puan türüyle öğrenci aldığından LYS'de Edebiyat - Coğrafya ve Matematik sınav sorularını; Mühendislik bölümleri de MF-4 puan türü ile öğrenci aldığından Fen Bilimleri ve Matematik sınavlarına ait testleri çözmek gerekmektedir.


8) Okul birincisiyim, okuldan gelen puanım yeni sistemde kaç olacak? 
 Okul birincisi olan bir öğrencinin AOBP'si 500 olacak. Yalnız bu puan ham puana eklenirken 0,15 katsayısı ile çarpılacak. Dolayısıyla ham puanınıza eklenecek puanınız 500X0,15=75 olacaktır.


9) LYS'lere girmek için YGS'ye katılmak zorunda mıyım? 
 Evet, lisansa yerleştirme sınavlarına katılmak için YGS'ye katılmanız gerekiyor. Ayrıca YGS sonucunda alacağınız puan türlerinin herhangi birinden barajı geçmeniz gerekiyor.


10) YGS'den sonra katılmamız gereken kaç tane LYS sınavı var? Tüm LYS sınavlarına katılmak zorunda mıyız? 
 YGS sınavı Nisan ayında yapılacak. Haziran ayında ise 5 tane LYS sınavı yapılacak. Her LYS sınavının içindeki testler, aynı oturumda farklı sürelerde ve farklı kitapçıklarla uygulanacak. LYS'lere katılabilmek için YGS'de herhangi bir puan türünde barajı geçmeniz yeterli. Barajı geçmişseniz tüm LYS'lere katılma hakkına sahipsiniz. Eğer sadece MF puan türünde bir lisans programına yerleşmek istiyorsanız YGS+LYS-1(Mat-Geo)+LYS-2(Fen Bil.) sınavlarına girmeniz yeterli olacaktır. Sadece TM puan türünde bir lisans programına yerleşmek istiyorsanız YGS+LYS-1(Mat-Geo)+LYS-3(Ed-Coğ) sınavlarına girmeniz yeterli olacaktır. Sadece TS puan türünde bir lisans programına yerleşmek istiyorsanız YGS+LYS-3(Ed-Coğ)+LYS-4 (Sos Bil) sınavlarına girmeniz yeterli olacaktır. Sadece Dil puan türünde bir lisans programına yerleşmek istiyorsanız YGS+LYS-5 (Dil) sınavlarına girmeniz yeterli olacaktır. 
 Tüm puan türlerinden tercih yapmak istiyorsanız YGS+LYS-1+LYS-2+LYS-3+LYS-4+LYS-5 sınavlarına yani bütün sınavlara katılmanız gerekmektedir.


11) MF-TM-TS-DİL puan türü ile öğrenci alan bir yükseköğretim programına yerleştirilirsem, aynı yıl Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan programlara da başvurabilir miyim? 
 Bir aday, hem LYS'deki puan türüyle tercih işlemleri neticesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilip, hem de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuruda bulunabilirler. Her iki programa kayıt hakkı kazandıkları taktirde istediklerine kayıt yaptırabilmektedirler.


12) Yabancı Dil Sınavına tüm dillerden mi katılacağım? 
 Yabancı Dil sınavına yalnızca bir dilden katılabilirsiniz. Seçtiğiniz yabancı dilin kitapçığında o dille ilgili 80 soru yer alır ve 120 dakika süre verilir.


13) İkinci öğretimin birinci öğretimden farkı nedir? 
 İkinci öğretimin birinci öğretimden farkı; derslerin akşama doğru başlaması veya hafta sonu olmasıdır. Birinci öğretim giriş puanları genelde ikinci öğretimden yüksektir. Bunun yanında ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretime oranla daha fazla üniversite harcı yatırırlar. Bunların dışında birinci öğretim ile ikinci öğretim öğrencisi olmak arasında fark yoktur.


14) Ben eşit ağırlık öğrencisiyim. LYS-4 sınavına yani Sosyal Bilimler sınavına katılsam, benim bu sınavda yapacağım netler TM-1, TM-2 ve TM-3 puanımı etkiler mi? 
 Hayır etkilemez. TM puanının hesaplanmasında kullanılan testlerdeki netlerinizdir önemli olan. Bunlar; YGS sınavındaki Türkçe+Sosyal Bilimler+Temel Matematik+Fen Bilimleri testleri ve LYS-1 (Matematik-Geometri ) + LYS-3 (Edebiyat- Coğrafya) sınavlarında yapacağınız netlerdir.


15) Okul birincisiyim. Bu yıl yerleşemezsem önümüzdeki yıl okul birinciliği kontenjanından faydalanabilir miyim? 
 Okul birinciliği kontenjanından sadece mezun olduğunuz yıl faydalanabilirsiniz. Sonraki yıllarda okul birinciliği kontenjanından üniversiteye yerleştirilmeniz mümkün değildir.


16) ÖSYS' de zor sorular ve kolay soruların getirdiği puan birbirinden farklı mıdır? 
 ÖSS' de her soru zorluk kolaylık derecesi gözetilmeden aynı getiride bulunmaktadır. Zor olan sorular daha fazla puan getirmediğinden, zor sorulara takılıp da kolay soruları yapmaya zaman bulamamak genelde öğrencilerin yanılgılarındandır.


17) 2010 ÖSYS' de herhangi bir yükseköğretim programına ÖSYM tarafından yerleştirilen bir aday kayıt yaptırmasa ya da kaydını dondursa 2011 ÖSYS' de puan kaybına uğrar mı? 
 ÖSYM tarafından merkezi sistemle bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, bir sonraki yıl sınava girdiklerinde kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın AOBP' sinin çarpılacağı katsayı yarı yarıya düşürülecektir.


18) 2010 ÖSYS' de herhangi bir Açıköğretim programına ÖSYM tarafından yerleştirilen bir aday, 2011 ÖSYS' ye girdiğinde puan kaybına uğrar mı? 
 Açıköğretim programlarından birine yerleştirilen öğrenci, kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın bir sonraki yıl sınava girdiğinde puan kaybına uğramaz.


19) Yurtdışında eğitim görmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? 
 Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan yurt dışı programlarını yerleştirme puanlarıyla tercih edebilecekleri gibi, ÖSYM'nin kılavuzunda yer almayan diğer üniversitelere de yerleşebilmektedirler. Kılavuzda yer almayan üniversitelerde okumak isteyen öğrenciler, gitmek istedikleri üniversitenin koşullarını yerine getirerek, bu üniversitelere bireysel olarak başvuruda bulunabilmektedir. Bazı üniversiteler YGS ve LYS'ye girme ve ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bir programı kazanma koşulu ararken, bazı üniversitelerde sadece YGS ve LYS'ye girme koşulu arayabilmektedir. Bazı yurtdışı üniversitelere ise YGS ve LYS'ye girmeden de başvuruda bulunmak mümkün olabiliyor.


20) Merkezi sistemle bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirmeye başvurabilir mi? 
 Sınavsız Geçiş de dahil merkezi yerleştirme sonunda açıköğretim programları hariç bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için başvuruda bulunamaz.