reveal

ÖSYS TARİHÇESİ


Cumhuriyet döneminde, öğrenci sayısının ve lise mezunlarının az olması nedeniyle 1960'lı yıllara gelene kadar pek çok fakülte kendisine başvuran mezunları sınavsız olarak üniversiteye kabul etmiştir. Talep yoğunluğu ile karşılaşan fakülteler seçme kriterlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir:


a. Başvuru sırasını dikkate alma ve ihtiyacı doldurduktan sonra kayıtları durdurma.


b. Fakültede verilen eğitimin niteliğine göre liselerin fen ya da edebiyat bölümü mezunlarını kabul etme.


c. Başvuruları lise bitirme derecesine göre sıralayarak bu sıraya göre öğrenci alma.


1960'lı yıllarda; bazı üniversiteler kendileri için giriş sınavları düzenlemeye başlamış , diğer üniversiteler de bu amaçla birlikte hareket etmeye karar vermiştir.


1974 yılında Üniversitelerarası Kurul üniversiteye giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasını uygun bulmuş ve 22 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni (ÜSYM) kurmuştur. Öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri 1980 yılına kadar bu merkez tarafından yürütülmüştür.1980 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulu'nun bir alt kuruluşu haline getirilmiştir.


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 1974-1975 yıllarında aynı gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda, 1976-1980 yılları arasında aynı günde ve bir oturumda uygulanmıştır.1981 tarihinden itibaren iki basamaklı bir sınav haline getirilmiştir. İki basamaklı sınav sisteminde ilk basamağı oluşturan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Nisan ayı içinde, ikinci basamağı oluşturan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise Haziran ayı içinde uygulanmıştır.


1974 yılından itibaren adaylardan yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri toplanmış ve adaylar puanlarına ve tercihlerine göre yükseköğretim programına merkezi olarak yerleştirilmiştir.

1982 yılından itibaren ortaöğretim kurumlarından adayların diploma notları toplanmaya başlanmış ve bu notlar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adı altında belli ağırlıklarla sınav puanlarına eklenmiştir.


1987 yılından itibaren sınavda belli testleri cevaplama, diğerlerini cevaplamama olanağı tanınmıştır.


1999 yılında iki basamaklı sınavın ikinci basamağı ÖYS kaldırılmış, sınav ÖSS adı ile tek basamaklı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Sınavın tek basamaklı uygulanmaya başlaması ile bazı yükseköğretim programlarının puan türleri de değişmiştir.


2003 yılında ÖSS ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) sistemi ile AOBP' nin çarpıldığı katsayılar değiştirilmiştir.


2006 yılında yapılan değişiklikle soruların bir kısmı ÖSS tipinde sorulmuş bir kısmı da tüm lise müfredatı göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sınavın tek basamak olarak uygulanmasına devam edilmiştir.


2010 yılında çift aşamalı sınav sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştır. Sınavlar YGS (Yükseköğretime Geçiş Sistmi) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) olarak uygulanmaya başlanmıştır. YGS' yi geçen öğrenciler LYS' ye girme hakkı kazanmaktadır.